Kuna ükski inimene ei taha ennast süüdistada, siis nähaksegi kurjajuurena lihtsalt kättesaadavat laenu. Läbikaalutletult ja õigetel põhjustel võib SMS laenu kasuks otsustamine olla väga õige samm. SMS laenu eelised aitavad mõista, miks võib juhtuda, et just see halva maine omandanud laen on Sinu jaoks parim variant :. Laenuvõtmisesse ei saa suhtuda kui millessegi, mida teha ülejala ja muude tegevuste kõrvalt.

Odavaima SMS laenu leidmisel tuleb arvesse võtta seda, et laenusumma ning tagasimakstav summa on kaks erinevat asja. Laenusumma on see summa, mille sa Saad oma pangakontole ning mida Sa võid vastavalt enda äranägemise järgi kasutada. Tagasimakstav summa sisaldab endas ka intressi ning muid võimalikke lisatasusid nagu lepingutasu.

Odavaima SMS laenu leidmiseks pane kõigepealt paika kui suurt laenu Sa soovid, kui pikaks ajaks ning mis on maksimaalne igakuine laenumakse summa, mida Sa oled võimeline tagasi maksma. Seejärel tuleks võrrelda erinevaid laenuandjaid ja näha, mida nad pakuvad. Pööra tähelepanu krediidi kulukuse määrale, mis näitab laenu kogukulu aasta lõikes. Tarbijakaitseamet toob välja, et krediidi kulukuse määra arvutatakse Euroopa Liidus paika pandud ja Eestis rahandusministri määrusega kehtestatud valemi alusel.

Selle arvutamisel arvestatakse intressi, lepingutasude, maksude ja muude tasudega, mida tarbija on kohustatud seoses tarbijakrediidilepinguga maksma ja mis on krediidiandjale teada või peavad teada olema. Kulukuse määra sisse ei arvestata viiviseid ja muid lisatasusid, mis võivad kaasneda maksetega viivitamisel. Krediidi kulukuse määra näidatakse protsendina ja mida väiksem protsent, seda odavam on laen. Meie kodulehelt saad Sa ülevaate erinevate laenuandjate poolt pakutavatest toodetest ja seeläbi saad ka endale sobivaima variandi valida.

Enne otsuse tegemist veendu selles, et Sa said täpselt aru, mis on lõplik tagasimakstav summa. Arvesta sellega, et igakuine väike laenumakse pikema aja jooksul võib kokkuvõttes olla kallim, kui igakuine suurem laenumakse lühema aja jooksul. SMS laenud ei ole uus asi ja seda on edukalt kasutanud paljud inimesed. Kui midagi jääb selgusetuks, siis tuleks kindlasti küsida täpsustavaid küsimusi, et kõik oleks enne arusaadav, kui Sa laenulepingule alla kirjutad.

Me oleme siinkohal välja toonud küsimused, mida meie kliendid on meilt enim küsinud:. On arusaadav, et on inimesi, kes soovivad laenu võttes, et neile ei tehtaks taustakontrolli. Praegu võib kiirlaenu reklaam sisaldada vaid kohustuslikku teavet, näiteks intressimäära, krediidi kulukuse määra ja ettevõtte kontakte. Seadusemuudatusega võib laenupakkuja avaldada aga rohkem teavet kui seni, näiteks võimaliku järelmaksu tingimusi nagu intress, tagasimakse kestvus, igakuise makse suurus ja toote lõplik hind tarbijale.

Aastaid tagasi sai kiirlaenu väga kergelt ühe sõnumi saatmisega kätte.

Võlanõustajate hinnangul ei tunneta inimesed aga ahvatlevate reklaamloosungite taga ohtu, mis neid võlamaailma tõmbaksid. Kiirlaenu võtmisel on üsna tõenäoline, et see mitte ei lahenda rahamuresid, vaid hoopis süvendab neid, sest kiirlaenu väljastatakse kõrge intressiga, kuid selle maksetähtaeg on enamjaolt lühike. Aastaid tagasi sai kiirlaenu väga kergelt ühe sõnumi saatmisega kätte. Laenu said inimesed, kellel juba oli vähemalt üks laen kaelas või kellel olid tõsised maksuhäired. Seetõttu oli maksejõuetus lihtne tekkima.

Praegu on kiirlaenu võtmise peamiseks ohuks aga laenuvõtjate vähene teadlikkus laenutingimustest. Samuti ollakse laenu võtmisel liiga optimistlikud, kui valitakse üle võimete käiv lühike tagasimaksmise periood, et võetud laen kiiresti tagasi maksta ja seeläbi intressilt kokku hoida. Sageli ei suudeta aga pirakat laenu lühikese ajaga tagasi maksta ja rahamured süvenevad. Võlanõustajad väidavad, et kiirlaenude arv on tõusnud ja võlgade hulk vähenenud.

Kui oled leidnud meeldiva laenupakkuja, pead täitma üksnes lihtsa laenutaotluse. Laenutaotluse tegemisel pead andma detailset infot oma tulude ja kulude kohta, lisaks on vaja esitada oma viimase kuue kuu arvelduskontode väljavõte. Selle info põhjal teeb laenuandja otsuse ning analüüsib, kas laenutaotleja on piisavalt maksevõimeline, et laenukohustusega toime tulla. Võlgnevuste tekkimise vältimiseks on äärmiselt oluline ausa ja täpse info esitamine.

Lisaks konto väljavõttele kontrollib laenuandja ka taotleja krediidiajalugu Krediidiinfost ning veendub, et taotlejal ei oleks ühtegi kehtivat maksehäiret. Võrreldes teiste laenutoodetega on intressimäärad kiirlaenude puhul üsna kõrged, sest kiiruse, mugavuse ja laenuandjale tagatiste mitte andmise eest tuleb kõrgemat intressi tasuda. Siiski, kui laenamise periood on piisavalt lühike ja laenatav summa väike, ei ole laenusummale lisanduv intress midagi hullumeelset.

Lisaks võib kiirest rahasüstist saadav kasuselle täiendava intressikuluüles kaaluda. On iseenesest mõistetav, et hilinenud maksetega kaasnevad tavaliselt viivised, mis pole väikesed ning mis võivad lõppkokkuvõttes tagasimakstavat summat suuresti tõsta. Küll aga ei pruugi esmakordne laenaja alati teada, et kiirlaenudega kaasnevad tihti veel ka täiendavad lisatasud.

Näiteks võib teie laenuandja pakkuda maksepuhkuse võimalust, kuid selle vormistamisega kaasneb lisatasu. Samuti on levinud tasud, mis kaasnevad maksetähtaja esasilükkamisega või maksepäeva muutmisega. Ma arvan, et see on proportsionaalne, see on mõistlik lähenemisviis. Me oleme üritanud sellesse protsessi kaasata nii palju eksperte, kui on võimalik olnud.

Mulle tundub, et see tänane lahendus, veel kord korrates, on ka reaalses elus rakendatav ehk siis ka need tagauksed, millest eelmine kord siin üks kõneleja rääkis, on kinni pandud nii selle eelnõuga. Eesti seadused on viimaste aastatega üritanud muuta laenuturu tunduvalt turvalisemaks, selleks, et vältida võlgnevusi ja maksehäirete tekkimisest. Kui sa näed kunagi kuskil pakkumist, kus väidetakse, et saad laenu ilma konto väljavõtteta, peaksid sa suhtuma sellesse väga skeptiliselt!

Ainsad kohad, kust sa saad laenu ilma, et peaksid oma sissetulekut kuidagi tõestama, on pandimajad. Isegi, kui sa taotled tavalist tagatisega laenu, pead sa tõestama, et sul on sissetulek ning seega tuleb reeglina näidata viimase 6 kuu väljavõtet. See reegel kehtib ka ühisrahastusplatvormidele , seega ei saa ilma konto väljavõtteta laenata isegi eraisikutelt, kui sa just ei laena sõbralt või tuttavalt.

Laenuplatvormide kaudu selline asi aga kõne alla ei tule. Eesti Vabariigi krediidiandjate- ja vahendajate seaduse kohaselt peab krediidiandja lähtuma vastutustundliku laenamise põhimõttest ning seega alati kontrollima laenutaotleja maksevõimekust. Ära usu mitte mingil juhul portaale või kuulutusi, kus sulle lubatakse laenu anda ilma igasuguse sissetulekutõendita. Selliseid laene ei saa legitiimselt eksisteerida ning tegemist on igal juhul seadusevastase tegevusega!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *