Minu hinnangul on võimalik, et sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest seatakse töölepingu sõlmimisel tingimuseks mõnda erakonda astumine ja tegu võib olla erakonna liikmeks olemise sundimisega karistusseadustiku § tähenduses. Aga juhin veel kord tähelepanu, et olulised on siiski kõik tehiolud ja ainult ajakirjanduse põhjal konkreetsetele juhtumitele hinnangut anda on pehmelt öeldes keeruline.

Teine küsimus: “Kas riigi otsusel kohalikule omavalitsusele investeeringutoetuse eraldamine tingimusel, et vallavanem astub soovitud erakonda, on käsitletav karistusseadustiku § 1 nimetatud süüteona?Mõjuvõimuga kauplemine eeldab kaht isikut, kes kauplevad kolmanda isiku ehk siis ametiisiku mõjutamise võimaliku hinna üle. Seega on esimene küsimus, kes on konkreetsel juhul väidetav mõjuvõimu kasutaja, kes võib mõjutada riiki toetust eraldama või vähemalt väita, et tal selline mõjuvõim on. Teine küsimus on, milline on see lubamatu tasu või soodustus, mida tegelikku või eeldatavat mõjuvõimu omav isik nõuab või saab. Toetuse saaja, niipalju kui ma küsimusest aru sain, oleks toodud näite puhul vald. See iseenesest ei välistaks koosseisu kohaldamist, kuna toetuse saaja ja üks mõjuvõimuga kauplemise osapooltest ei pea olema üks ja seesama isik. Kui mõjuvõimu kasutajaks on erakond või mõni selle esindaja, siis see, kas vallavanema astumine erakonda on käsitatav vara või muu soodustusena, mida erakond sel juhul nõuab või saab, ei ole päriselt selge. Teine asi on, kas mõjuvõimu kasutamine on toimunud ebaseaduslikult. Teisiti öeldes, mingi seadus peab olema sellise mõjutamise keelanud. Kokku võttes võib öelda, et mõjuvõimuga kauplemise kuritegu ei pruugi olla selles juhtumis aset leidnud, mis samas ei tähenda, et välistatud on erakonna liikmeks astumise sundimine – seda käsitleb teie esimeses küsimuses viidatud karistusseadustiku § -, kui vallavanemat on mõjutatud käituma tema tahte vastaselt. Kolmas küsimus: “Kas teie hinnangul on uurimisorganitel võimalik tõestada erakonda astuma ja selle liikmeks olema sundimist ning valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumist või tuleks lubada nimetatud süütegude uurimisel jälitustegevuse kasutamist?

Usun, et oleks väga mõistlik seda teemat laiemalt käsitleda, see vajab põhjalikku analüüsi. Ma ei tahaks oma seisukohta öelda sellisena, et see oleks nagu ministeeriumi lõplik seisukoht, millest ei võiks tulevikus kõrvale kalduda. Ühelt poolt on viidatud kuriteod tõsised kodanikuõiguste ja demokraatia aluspõhimõtete riived ja sellistele juhtumitele loomulikult peab riik reageerima. Teiselt poolt kujutab ka jälitustegevus endast põhiõiguste riivet ja seadus ei peaks seda võimaldama liiga kergelt.

Uurimisorganite ja teiste õiguskaitseasutuste seisukohti arvestades on jõutud praeguse regulatsioonini ning kehtiva seaduse järgi teatud kuritegude korral tõepoolest ei ole jälitustegevus lubatud. Nii sundparteistamise kui valimisvabaduse rikkumise korral on tegu sunnile allutatud subjektiga, kes saab ütlusi anda. Järelikult on võimalik ka muul viisil kui jälitustoimingutega kogutud tõendite alusel sundparteistajaid ja valimisvabaduse rikkujaid vahele võtta. Teisisõnu, ma ei näe praegu otsest vajadust laiendada jälitustegevuse regulatsiooni nimetatud koosseisudele.

Iseenesest aga on selle valdkonna põhjalikum analüüs igati asjakohane. Mis puutub kriminaalmenetluse seadustikku, siis praegu käib koostöös Tartu Ülikooliga selle analüüs just nimelt isikute põhiõiguste seisukohast. Loodan, et suudame sügiseks noppida selle arutelu esimesed viljad, siis ehk selgub, kas me vaatame laiemalt üle seaduses sätestatud loetelu, mis puudutab jälitustegevusi. Alles sügisel saab anda mingeid hinnanguid, kas kriminaalmenetluse seadustik vajab selles osas täiendamist või hoopis kärpimist või mitte.

Siis nüüd teiseks, siin ma kuulen mitmendat korda, et ei ole kuulnud reformi põhjendamist.

Aga mingit seost ei ole. Need inimesed, kes seostavad, panevad pada. Siis nüüd teiseks, siin ma kuulen mitmendat korda, et ei ole kuulnud reformi põhjendamist. No mina ütleks, et olete ikka. Te lihtsalt pole kuulanud või teile ei meeldi see, mis te kuulete.

Ma olen seda nii mitu korda öelnud, et mõnes mõttes tekib alati dilemma, et kas ma pean nüüd seda uuesti üle rääkima mingis uues versioonis või lihtsalt löön käega. Need on ikka needsamad argumendid, et praegune süsteem ei tee seda, mida ta pidi tegema, ei taga tulevikus suuremaid ega paremaid pensioneid, sõltumata sellest, mis teie graafikud näitavad, 30-40 aasta peale ette joonistatud soovunelmate pähe.

Kui plaanid laenu võtta esimest korda, on sul vaja läbida ka isikusamasuse tuvastuse protsess.

Ja praegune majanduskeskkond või, ütleme, rahamajanduskeskkond on vaenulik sellisele säästmisele. Sõltuvalt laenufirmast ja selle kontori lahtioleku aegadest, on kiirlaen nädalavahetusel täiesti võimalik. Seetõttu tutvu sulle huvi pakkuva laenuandja tingimustega ning ettevõtte kontori lahtioleku aegadega. Kui plaanid laenu võtta esimest korda, on sul vaja läbida ka isikusamasuse tuvastuse protsess. Seda saad teha kas laenuandja kontoris või tema esindaja juures tihtipeale on selleks näiteks Omniva postkontorid, mis on samuti avatud ka nädalavahetustel.

Kui laenusoov on aga korduv, on võimalik ka laenu saada isiku tuvastamiseta. Niisiis, kui soovid raha nädalavahetusel, vali välja laenufirma, tutvu kontori lahtioleku aegadega, vaata, kas ettevõte pakub kiirlaenu internetis, esita taotlus ja jää vastuse ootele. Kui sinu soovitud summa kattub laenufirma poolt esitatud nõuetega selle saamiseks, võib pakiline rahamure saada lahenduse isegi vaid loetud minutitega.

Kiirlaenu taotlemiseks peab sul vanust olema vähemalt 18 eluaastat. Kuid arvestada tuleb ka sellega, et mitmed laenufirmad on seadnud vanuse alampiiriks minimaalselt 20 aastat ja enamgi. Seega enne laenutaotluse esitamist tee selgeks, mis on laenupakkuja nõudmised selle saaja vanusele. Esmakordsel laenamisel on sul seadusest tulenevalt kohustus läbida isikusamasuse tuvastamine. Seda saad teha kas laenukontoris või laenufirma esindaja juures tihtipeale on selleks Omniva postkontorid.

Kui oled kiirlaenu võtnud samalt teenusepakkujalt ka varem, saad taotleda laenu internetist või telefoni teel ka mugavalt kodust lahkumata. Peale laenutaotluse esitamist ja sinu vastavust laenu saamise nõuetele, võib soovitud rahasumma laekuda sinu kontole isegi loetud minutitega. Olenevalt laenufirma kontori lahtioleku aegadest on võimalik laenu saamine nädalavahetusel täiesti võimalik.

Seega nädalavahetusel kiirlaenu soovi korral tutvu esmajärjekorras laenukontori tööaegadega. Igal laenufirmal on omad väikesed erinevused. Samuti sõltub osadel ettevõtetel intressi suurus ka laenu saava isiku vanusest, selle väljastamises päevast nt kas nädalavahetusel või tööpäevadel ja ka eripakkumiste olemasolust. Kuid sellele lootma jääda siiski ei ole mõtet. Eriti, kui oled sama laenufirma juures korduvalt laenu võtnud. Näide : Olgu siinkohal toodud näide aga ühe tüüpilisema laenusumma – eurot – määrad.

Kiired laenud Bondora loans? SMS raha uus klient. Laen ilma registreerimatta sularahas, kuni laen. Mis vahe on laenulimiidil, krediidikontol ja krediidilimiidil. Soodsaim kiirlaenupakkujaid laenud kuni Laenu intressid maksustamine pikaajalised laenud. Laenupakkumine soodsalt ja kiiresti. Näiteks sellised situatsioonid, kus sul on vajadus õige pea mõnelt suurpangalt laenu taotleda.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *